Menu
Vaša Košarica

Pravila nagradne igre

PRAVILA NAGRADNE IGRE "ENERVIT NAGRAJUJE"

1. ČLEN

Po teh pravilih prireja Masel d.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator)  na področju Republike Slovenije, nagradno igro v promocijske namene z naslovom »Enervit nagrajuje« (v nadaljevanju: nagradna igra).

2. ČLEN

Nagradna igra bo potekala na Instagramu in Facebook strani Enervit Slovenija, ki je dostopna na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/enervit.si/  in https://www.instagram.com/enervit_slovenija/ (v nadaljevanju Instagram oz. Facebook stran Enervit Slovenija). Nagradna igra bo potekala od četrtka,  14. 10. 2021, do vključno petka, 22. 10. 2021. V nagradni igri je možno sodelovati do vključno 21. 10. 2021 do 23:59.

3. ČLEN

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, uporabniki družbenega omrežja Facebook. 

4. ČLEN

Način sodelovanja v nagradni igri: organizator bo v času trajanja nagradne igre (9 dni) objavil 1 nagradnje vprašanje. Nagradno vprašanje je povezano z paketi Enervit Sport, ki jih ponujamo na naši spletni trgovini enervit.si ter v fizični trgovini na naslovu Savlje 98, Ljubljana. Nagradno vprašanje bo zastavljeno s prvo objavo na facebook strani Enervit Slovenija s prvim dnem trajanjem nagradne igre. 
Naloga sodelujočega je, da odgovori na nagradno vprašanje v komentarju na objavo nagradne igre. Rok za objavo komentarja je do izteka trajanje nagradne igre. Pri žrebu bodo upoštevani vsi komentarji, ki so bili oddani v pravem časovnem roku.  
Nakup v naši trgovini ni pogoj za sodelovanje.

5. ČLEN

Nagradni sklad vsebuje:  (1x za facebook in 1x za instagram)

  1. VELIKI PAKET: 2x PRE Sport, 1x ISOTONIC + bidon, 1x GEL limona, 1x GEL pomaranča, 1x tekoči GEL pomaranča, 1x tekoči GEL S KOFEINOM, 1x  R2 RECOVERY DRINK, 1x CARBO TABS (v vrednosti 33,07 €) 

  1. POL PAKET:  2x PRE Sport, 1x ISOTONIC + bidon, 1x GEL limona, R2 RECOVERY DRINK, 1x CARBO TABS (v vrednosti 24,47€) 

  1. MINII PAKET:  1x ISOTONIC + bidon, 1x GEL limona, CARBO TABS (v vrednosti 16,88€) 

6. ČLEN

Žrebanje nagrajencev bo potekalo naslednji dan, po končanem roku trajanja nagradne igre.  Nagradno žrebanje bo izvajal organizator nagradne igre z naključnim računalniškim žrebom na sedežu podjetja. V žrebu bodo sodelovali vsi pravilni odgovori oz. komentarji, ki so bili objavljeni v roku trajanje nagradne igre.   

Organizator si pridržuje pravico, da komentarje, ki so žaljivi ali na kakršen koli drug način neprimerni, odstrani. 

7. ČLEN

Seznam nagrajencev bo objavljen na Instagram in Facebook strani Enervit Slovenija v petek, 22.10.2021, ob 12:00 uri;  

  1. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator nagradne igre objavi njegovo ime in priimek na Instagram in  Facebook strani Enervit Slovenija, če bo udeleženec prejemnik katerekoli nagrade.  
    Nagrajenci bodo pozvani, da v roku 7 dni pošljejo podatke za prevzem nagrade v zasebnem sporočilu na 
    Instagram in Facebook strani Enervit Slovenija. Nagrajenci, ki ne bodo upoštevali roka, ne bodo upravičeni do nagrade.   

8. ČLEN

Za namen izvedbe nagradne igre bo organizator nagradne igre Enervit nagrajuje od nagrajencev zahteval podatke kot so – ime, priimek, naslov in email za namen obveščanja nagrajenca o nagradi in postopku prevzema nagrade. Vlogo upravljavca osebnih podatkov prevzema Masel d.o.o. Podatke bo podjetje hranilo eno (1) leto v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov ZVOP-1 in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).  

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo zgolj v namen te nagradne igre, zagotavljamo naslednje pravice:  

  

Pravica, da od Masel d.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana (upravljavec) kadarkoli zahteva:   

- Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.  

- Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.  

- Popravek netočnih osebnih podatkov.  

- Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.  

- Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.   

- Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.  

- Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.  
- Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.  

- Postopek uveljavljanja pravic. Z sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:  

- Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@enervit.si 

- Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.  
- Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.


Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Masel d.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana  

9. ČLEN

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na Instagram in Facebook strani Enervit Slovenija, ki je dostopna na povezavi: Enervit Slovenija.

10. ČLEN

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na  elektronski naslov info@enervit.si  

11. ČLEN

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.  


Pravila pričnejo veljati od 14. 10. 2021 dalje.   

  

Ljubljana, 13. 10. 2021  

  

MASEL d.o.o,

Savlje 89, Ljubljana.